19 lipca 2015: Sarah Kim

Sarah Kim
informacje o artystce

Program koncertu:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto a-moll BWV 593
Allegro – Adagio – Allegro

Robert Schumann (1810-1856)
Canon b-moll
Canon As-dur

Modest Musorgski (1839-1881)
Obrazki z wystawy (transkypcja: Jean Guillou)
1. Gnom
2. Stary zamek
3. Tuileries
4. Bydło
5. Taniec kurcząt w skorupkach
6. Samuel Goldenberg i Szmul
7. Rynek w Limoges
8. Katakumby
9. Chatka na kurzej stopce
10. Wielka brama w Kijowie