Age-Freerk Bokma

Ukończył klasę organów w Prinz-Claus-Konservatorium w Groningen (Theo Jellema), a następnie kontynuował studia na Universität der Künste w Berlin (Leo van Doeselaar, Erwin Wiersinga, Paolo Crivellaro), które ukończył z wyróżnieniem w 2010 r.
Artysta brał udział w licznych kursach interpretacji organowej, prowadzonych m.in. pod kierunkiem: Wolfganga Zerera, Oliviera Latry’ego, Tona Koopmana i Zsigmonda Szathmáry’ego. Jako solista i akompaniator występował w Holandii, Niemczech, Francji, Szwecji, Danii i Finlandii. Bogaty repertuar wykonywany przez Artystę obejmuje dzieła od renesansu do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycji twórców XX i XXI w.