Lista rejestrów

I manuał II manuał

III manuał

(w szafie)

Pedał

Burdon 16`

(Bordun)

Rurflet 16`

(Rohrflöte)

Flet amabilis 16`

(Lieblich gedeckt)

Violon 16`

(Kontrabaß)

Pryncypał 8`

(Prinzipal)

Geigenprincipal 8`

(Geigenprinzipal)

Hornprincipal 8`

(Hornprinzipal)

Subbas 16`

(Subbaß)

Viola da gamba 8`

(Gamba)

Rurflet 8`

(Rohrflöte)

Gemshorn 8`

Harmonikabas 16`

(Harmonikabaß)

Holflet 8`

(Hohlflöte)

Quintaton 8`

(Quintatön)

Solo flet 8`

(Soloflöte)

Echobas 16`

(Echobaß)

Gedack 8`

(Gedeckt)

Salicjonał 8`

(Salizional)

Aeolina 8`

(Aeoline)

Cello 8`

(Violoncello)

Dolce 8`

Pryncypał 4`

(Prinzipal)

Vox coelestis 8`

Quintbas 10 2/3`

(Quinte)

Oktawa 4`

(Oktave)

Flet dolce 4`

(Flauto dolce)

Flet amabilis 8`

(Lieblich gedeckt)

Oktawbas 8`

(Octavbaß)

Rurflet 4`

(Rohrflöte)

Super oktawa 2`

(Rauschquinte)

Pryncypał 4`

(Prinzipal)

Burdon 8`

(Bordun)

Super oktawa 2`*

(Octave)

Quinta 1 1/3`*

Nassard 2 2/3`

(Nasard)

Chorał bas 4`+ 2`*

(Gemshorn 4)

Mikstura 4x*

(Mixtur 4fach)

Sifflet 1`*

Flauto 2`

(Flageolett)

Puzon 16`

(Posaune)

Trompet 8`

(Trompete)

Cymbał 3x**

Tercja 1 3/5`

(Terzflöte)

Trompet 8`

(Trompete)

Krumhorn 8`** Quinta 1 1/3`*
Septyma 1 ½`*
Mikstura 3x*

Trompet 8`

(Trompete)

*głosy dodane w 1989 r (nowe piszczałki).

**głosy dodane przez firmę W. Sauera w 1926 r.

W nawiasach podano oryginalną nazwę głosów w instrumencie J. Steinmeyera tam, gdzie została zmieniona w 1989 r.

Łączniki: II-I, III-I, Super I, Super II, Super III, Sub III, Super III-I, Super III-II, Sub III-I, Sub III, I-P, II-P, III-P, Super III-P.

Instrument posiada walec crescendo oraz 80 wolnych kombinacji typu Setzer.

pulpit do gry 3+P
Kontuar J. Steinmeyera, przebudowany w 1989 roku