Wykonawcy » Dawid Rzepka

Ukończył Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Susi Ferfoglia). Swoje umiejętności w zakresie gry organowej i improwizacji doskonalił w trakcie studiów podyplomowych w katowickiej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego (Julian Gembalski). Obecnie kończy studia muzykologiczne w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Artysta jest laureatem III Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej (III miejsce oraz wyróżnienie), brał także udział w kursach mistrzowskich prowadzonych m.in. przez D. Rotha, D. Titteringtona, L. Ghielmiego, E. Le Divellec i O. Latry.