Wykonawcy » Irena Wisełka-Cieślar

Irena Wisełka-CieślarAbsolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi (klasa J. Kucharskiego), którą ukończyła z wyróżnieniem. Uczestniczyła w wielu mistrzowskich kursach interpretacji organowej prowadzonych m.in. przez J. E. Köhlera, G. Boveta, H. Wulfa, B. Oberhammera. W 2006 r. otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych.

Prowadzi klasę organów w Akademii Muzycznej w Łodzi. W latach 2005-2012 pełniła funkcję Prorektora Akademii Muzycznej w Łodzi, a obecnie jest Dziekanem Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu i Instrumentów Dawnych.

W uznaniu zasług naukowych i artystycznych artystka otrzymała liczne odznaczenia oraz nagrody, w tym wyróżnienie Zasłużony Działacz Kultury (2001 r.), Złoty Krzyż Zasługi (2005 r.), a także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2013 r.).

Jest inicjatorką i kierownikiem artystycznym cyklu koncertów Niedziela z muzyką u św. Mateusza, który od 1996 r. odbywa się w kościele ewangelickim św. Mateusza w Łodzi.