Wykonawcy » Jan Mroczek

Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie (Józef Serafin), następnie kształcił się w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfurcie nad Menem (Daniel Roth). Artysta otrzymał  I nagrodę na konkursie organowym w Rumii (2003 r.) oraz II miejsce w Castellana Grotte (2004 r.).
W 2012 r. został odznaczony medalem honorowym „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Rady Programowej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater oraz twórcą „Częstochowskich Dni Muzyki Organowej”.
J. Mroczek koncertował w Niemczech, Rosji, na Litwie i na Węgrzech. Obecnie prowadzi klasę organów w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Żebrowskiego oraz w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.