Wykonawcy » Marcin Szelest

Marcin Szelest
Marcin Szelest

Urodził się w 1973 roku w Krakowie. Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie (M. Semaniuk-Podraza). W latach 1997-1998 studiował w Boston Conservatory (J. Christie). Występuje jako solista i muzyk kameralny. Współpracuje z szeregiem solistów, chórami i zespołami instrumentów dawnych. Jest dyrektorem artystycznym zespołu muzyki wczesnej Harmonia Sacra.
M. Szelest uczy w klasie organów na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest organistą w Kościele św. Krzyża w Krakowie.