Wykonawcy » Susi Ferfoglia

Susi Ferfoglia
Susi Ferfoglia

Ukończyła klasę fortepianu w konserwatorium „G. Tartini” w Trieście (E. Plezzani), a także klasę organów Akademii Muzycznej w Krakowie (A. Białko). Jest także absolwentką Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” oraz Instytutu Liturgicznego Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II) w Krakowie.
Jako samodzielny pracownik naukowy wykłada w Archidiecezjalnej Szkole Muzycznej im. ks. kard. F. Macharskiego w Krakowie oraz w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej UPJPII. Od 2006 r. prowadzi żeński zespół wokalny Flores Rosarum.