Wykonawcy » Tomasz Orlow

Tomasz Orlow
Tomasz Orlow

Jest absolwentem klasy organów Akademii Muzycznej w Katowicach (prof. J. Gembalski), którą ukończył z wyróżnieniem. Doskonalił swoje umiejętności w Robert-Schumann-Musikhochschule w Düsseldorfie (prof. W. Seifen). Jest laureatem II nagrody zdobytej na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Gdańsku (1997) oraz laureatem Międzynarodowego Konkursu Organowego w Warszawie (1997). Obecnie pełni funkcję asystenta w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.